Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Jak na to

aneb malá kuchařka pro velké věci

Vytváření prostoru pro zprostředkování potřebných informací mládeži a dětem je ve všech vyspělých evropských zemích důležitou součástí systémových opatření v oblasti péče o mladou generaci. Tento problém je velice aktuální  i v rámci členství České republiky v Evropské unii.
Od počátku současné cesty demokratického vývoje naší společnosti se projevuje v rámci organizačních a ekonomických možností státu, obcí, občanských organizací a také nestátních a soukromých subjektů snaha zpřístupňovat tolik potřebné informace mládeži.Již od roku 1993 Informační centra pro mládež v České republice spoluvytvářejí síť Informačního systému mládeže v souladu se záměry a s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.Iniciativa zejména Občanských sdružení dětí a mládeže a Občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží vychází především ze zkušeností a poznatků evropských zemí – Francie, Velké Británie či Rakouska. Například ve Francii první Informační centra pro mládež vznikala systematicky od roku 1969 a dnes jich zde působí cca 1.400. V současném období je patrný dynamický rozvoj oblasti informatiky pro mládež i v České republice. Jako první vzniklo v roce 1993 Informační centrum pro mládež v Praze.

Pozitivní vývoj v daném období v oblasti informatiky mládeže a dětí byl i výstupem vzniku Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice v roce 1999. Tato od samého počátku svého vzniku naplňuje, podporuje a hájí zájmy, potřeby a práva mládeže v oblasti poskytování a zprostředkování informací, které nejsou zatíženy diskriminací, jakoukoliv ideologií či jinými předsudky dle demokratických principů uvedených v “ Evropské chartě informací pro mládež “ která byla přijata 3. Prosince 1993 na 4. všeobecném shromáždění ERYICA v Bratislavě.

V současném období je subjektem, který sdružuje rozhodující počet zřizovatelů Informačních center pro mládež v české republice -  17 zřizovatelů se statutem řádného člena a dalších 9 zřizovatelů se statutem přidruženého člena. Mimo síť Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR působí dalších 12 Informačních center pro mládež.

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice zaměřuje svou činnost především na vytváření všech podmínek a aspektů v oblasti kvalitativního i kvantitativního rozvoje poskytování informací pro mládež. Spolupracuje úzce se všemi státními, nestátními, soukromými i dalšími subjekty v České republice i mimo ni, které mají shodné či podobné zájmy. Předkládá náměty a doporučení ke koncepcím všech informačních systémů a aktivit, které se mohou dotýkat oblasti informací pro mládež v České republice. Jejím členem se může stát jakákoliv osoba bez ohledu na věk a pohlaví, politickou, náboženskou nebo národnostní příslušnost, pokud bude dobrovolně plnit, dodržovat a prosazovat cíle Asociace.

Pracujete rádi s dětmi a mládeží ? Pak jistě sami moc dobře víte o jak nelehkou a mnohdy nevděčnou práci se jedná.

I když jste si asi už mockrát řekli, že už s tím “ praštíte ´´, myslíme si, že to nemyslíte vážně a že partu ,,správnejch“ holek a kluků neopustíte. Mimo jiné i proto, že to je prostě ve Vás a máte možnost uplatnit svou invenci ve velice zajímavé oblasti, kterou je problematika informací pro děti a mládež. Můžete být u tvorby zcela nových služeb pro děti a mládež v České republice. Chcete? Tak do toho pojďte – nebude to lehké, ale my Vám pomůžeme.

Prvním krokem, který by jste měli učinit, by měla být Vaše osobní návštěva již existujícího Informačního centra pro mládež. Proč ? Protože nejlepší zkušenost je prožitá zkušenost. Tam se od ,,správnejch“ kluků a holek dozvíte o co vlastně jde.

A o co tedy jde ?

O další rozšíření sítě Informačních center pro mládež v České republice podle vzoru a na základě zkušeností již existujících ICM vycházejících ve své činnosti zejména ze zahraničních zkušeností. Jejich rozhodujícím posláním je poskytovat bezúplatně informace zajímající mladé lidi v okruhu své působnosti . Cílovým stavem by mohlo být ICM

v každém regionu na úrovni okresu v České republice. Bylo by dobré, kdyby se stávající sít postupně rozšiřovala o ICM nově vznikající zejména v univerzitních městech České republiky.

Už vás to chytlo ?

Tak to je fajn. Přesto nezapomeňte – sami nejste nic – hledejte partnery pro dny budoucí. Jedním z nich může být i Asociace pro podporu a rozvoj Informačních center pro mládež v České republice. Hoďte své myšlenky i za naší pomoci na papír – zpracujte projekt.

 

Členství v AICM

Chcete-li se stát členy Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM) - samozřejmě se musíte seznámit s jejími Stanovami, jaké výhody a jaké povinnosti pro Vás vyplynou z členství v ní - www.icmcr.cz.

Základní kriteria

  • minimální otevírací doba ICM – 20 hodin týdně
  • základní nabídka bezplatných informací v ICM
  • vyjádření postoje včetně podílu příslušného městského či okresního úřadu na zabezpečení provozu ICM písemnou formou

Tak vidíte, musíte vyrazit do ulic – respektive na příslušný městský či krajský  úřad – jdete totiž hledat partnera a shánět prostory pro realizaci svého projektu – nejlepší jsou takové, které jsou ve středu města či mládežnického dění, nejlépe přístupné přímo z ulice. Jistě najdete moudré lidi, kteří Vám do začátku pomohou minimálně tím, že v pronajatých prostorech nebudete platit komerční nájem. Získáte možná i nějaké vybavení do nově vznikajícího ICM. Získáte-li již v této fázi dokonce nějaké finanční prostředky – vězte, jsou u Vás na úřadech doopravdy moudří lidé a vy jste dobří, protože umíte. Máte-li vlastní prostory – máte obrovskou výhodu – přesto úřad se svým projektem navštivte.

Vidíte – když se chce, tak to jde

Máte prostory včetně vybavení, které jste si vlastními silami upravili tak, že nepřipomínají klasické úřední prostory a máte podporu příslušného úřadu. Nepřišli jste totiž nikam s tím, že když Vám dá někdo určitou sumu finančních prostředků, tak ji použijete na “ nějakou“ věc či aktivitu.

Prostě jste do dobré věci vložili kus svého já, zpravidla včetně vlastních prostředků. Prokázali jste, že na to máte a že Vám jde skutečně o věc. Tak to chce i Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice - ze zkušeností víme, že toto období trvá zhruba 3 měsíce. A pokud jste byli tak šikovní, že jste prostřednictvím Asociace získali již i základní nabídku bezplatných informací – můžete otevírat.

Jak můžete získat finanční prostředky?

Prostřednictvím výběrového řízení v rámci grantů vyhlašovaných státními i nestátními organizacemi. Především v grantech vyhlašovaných MŠMT ČR.

A je to - a jsme opět na začátku

Přemýšlíme, jednáme a výslednicí našeho snažení je projekt s větší šancí na úspěšnost než na začátku našeho společného snažení – společně jsme prokázali, že nám jde o dobrou věc a pro tuto dobrou věc jsme něco udělali. Jen nepřejícník to neuzná.