Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Certifikace kvality ICM

Proces certifikace ICM Standardy kvality poskytování informačních služeb pro Informační centra pro mládež (ICM) vydala Asociace na podporu rozvoje Informačních center pro mládež (dále jen AICM) jako základní materiál pro posouzení kvality služeb v jednotlivých centrech.

Tyto standardy slouží pro pracovníky center jako vodítko, jakým způsobem o kvalitu ve svých zařízeních usilovat. Jsou také prostředkem pro zajištění a kontrolu stanovené úrovně kvality členů Asociace informačních center pro mládež poskytujících informační služby.

Naplnění těchto standardů je nezbytnou podmínkou členství s hlasem rozhodným daného centra v AICM, která chce tímto garantovat určitou minimální úroveň kvality služeb svých členů a zajistit lepší podmínky pro vyjednávání s partnery asociace.

ICM, která o certifikaci nezažádají nebo standardy nesplní, zůstanou nebo se jejich statut změní na členy s hlasem poradním. 

O audit může zažádat ICM, které:

  • je členem AICM s hlasem poradním nebo s hlasem řádným
  • zaslalo výroční zprávu a zprávu o činnosti ICM za předešlý rok
  • zaplatilo členské příspěvky a zaslalo registraci pro daný rok

Certifikát kvality služeb ICM má platnost 4 roky. 


Certifikát kvality služeb ICM vydaný AICM ČR (vzor)