Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE
Informačních center pro mládež v ČR, z.s.

Adresa Oficiální sídlo spolku (předseda AICM):
ICM Český Krumlov, T.G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov

Kontaktní adresa (provozní kancelář AICM):
ICM Tábor, Farského 887, 390 02 Tábor
Telefon +420 380 712 427  (ICM Český Krumlov)
+420 381 252 416 (provozní kancelář AICM)
E-mail

info@icmcr.cz

WWW www.icmcr.cz
Facebook facebook.com/kdyzneviszeptejse
Bankovní spojení Číslo účtu: 150 689 843 / 0600
GE Money, a.s., pobočka Český Krumlov, Latrán 149, PSČ 381 01
69 78 13 97
DIČ CZ-69 78 13 97

Provozní kancelář AICM Dr. Václav Pavlík
Adresa Farského 887
390 02 Tábor
E-mail sekretar@icmcr.cz nebo
pavlik@icmtabor.cz
Telefon +420 381 252 416
+420 607 036 121