Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Co je to ICM

Informační centra pro mládež (ICM)  jsou pracoviště docházkového typu, která poskytují dětem, mládeži, ale i dalším zájemcům bezplatně informace a související doplňkové služby například z oblasti. vzdělávání, práce v ČR a v zahraničí, volného času a dalších oblastí  (celkový výčet základních informačních oblastí je uveden v dolní části levé lišty webových stránek).

Většina informačních služeb je doprovázena také službami poradenskými.

 

V rámci dalších bezplatných služeb poskytují ICM např. zápůjčky naučných videokazet, CD-romů a knih. Zdarma nabízejí letáky, brožury popřípadě časopisy, realizují semináře a besedy  na aktuální informační témata.

 

Mezi ostatní služby ICM, které již bývají zpoplatněny patří:

kopírování, scanování, tisk z PC, přístup na internet, práce na PC, prodej přihlášek na SŠ, VOŠ, VŠ.

Některá ICM nabízí studentům prodej slevových karet ISIC, IYTC a ITIC, prodej map, dále nabízejí poradenství v oblasti profesní diagnostiky COMDI pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, žáky a absolventy SŠ.

Vybraná ICM jsou zároveň  regionálními pobočkami České národní agentury Mládež v akci, evropské informační služby EURODESK a Europedirekt.