Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

AICM na tradičním NGO Market
04.05.2015, Vlastimil Kopeček, CPDM o.p.s. Český Krumlov
Tradiční NGO Market - veletrh českých nestátních neziskových organizací - uspořádala již po šestnácté ve čtvrtek 23. dubna 2015 Nadace Forum 2000, tentokráte v prostorách pražského Fora Karlín. Na veletrhu se představilo 219 neziskových organizací z celé České republiky i zahraničí. Jednou z vystavujících českých nestátních neziskových organizací byla, již také tradičně, Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice, která sdružuje informační centra pro mládež.