Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Hodina H vyslala své zástupce na školení “Youth coaching for employability”
24.01.2023, Eva Havlíčková, Hodina H Pelhřimov
První pracovní týden v lednu nového roku vyslala Hodina H své tři zástupce do španělského města Alicante na zahraniční školení s názvem “Youth coaching for employability” v rámci program Erasmus+. Projektu se zúčastnili zástupci organizací pracujících s dětmi a mládeží z Portugalska, Turecka, Kypru, Rumunska, Moldávie, Česka a Španělska.
Během programu se mohla mezinárodní skupina seznámit jak s teorií, tak s praktickými ukázkami týkající se hlavního tématu projektu – koučink, mentoring a poradenství. Program kromě neformálního učení a seberozvoje zahrnoval i seznámení se s místními tradicemi spojenými s “Festivalem tří králů”, městy Alicante a Elche a kulturami ostatních účastníků z jiných zemí. Na školení navazují aktivity v územích každé partnerské organizace a pak se všichni účastníci setkají za účelem vyhodnocení projektu ještě jednou v dubnu v Rumunsku.
Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.
Eva Havlíčková