Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Hodina H pořádala Veletrh mezinárodních příležitostí v Humpolci
15.11.2022, Eva Havlíčková, Hodina H Pelhřimov
Po dvou letech Hodina H opět pořádala Veletrh mezinárodních příležitostí. Po dvouleté pauze Hodina H přinesla veletrh na nové místo a to do komunitního centra Mikádo v Humpolci. Přes 100 studentů se mohlo dozvědět něco vice o tom, jak vycestovat do zahraničí za prací, studiem či dobrovolnictvím. Více o akci se dozvíte uvnitř tiskové zprávy a také v připojené příloze.
Pondělní dopoledne zaplnili komunitní centrum Mikádo v Humpolci studenti z Gymnázia Humpolec a ze Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec. Studenti se střídali u jednotlivých stolečků, kde na ně čekali zástupci jednotlivých organizací a programů. Všichni návštěvníci se mohli seznámit s činnosti Eurocentra Jihlava, Europe Direct Jihlava, Eures Jihlava, s programem Do Německa na zkušenou a Do Rakouska na zkušenou. Jak zkusit vycestovat na rok do Ameriky představila zástupkyně programu FLEX American studies. Studenti si na veletrhu mohli procvičit i angličtinu, protože Hodina H představila výměny mládeže, semináře a školení v rámci programu Erasmus+ a také zahraniční dobrovolnictví s názvem Evropský sbor solidarity se svými dobrovolníky, kteří právě tuto skvělou příležitost využívají a jsou na 10 měsíců přímo v Hodině H v Pelhřimově a jsou z Polska, Francie, Portugalska a Španělska. Po dvou letech to bylo velmi příjemné setkání se studenty a zpětná vazba byla velmi kladná, takže se těšíme na další podařené veletrhy.
Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.