Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Setkání členů AICM v Brně
07.11.2022, Jiří Gabriel Kučera, KreBul/ICM Prachatice
Začátkem listopadu 2022 proběhlo v Brně, v penzionu Zahrada, setkání členů Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM). Své zastoupení měla Informační centra pro mládež (ICM) z Českého Krumlova, Lomnice nad Popelkou, Pelhřimova, Prachatic, Prostějova a Brna.
Přivítání se ujal současný předseda Vlasta Kopeček, který hovořil o více jak dvacetileté historii AICM, úspěších a projektech, do kterých se asociace a její členové zapojili za dobu od svého založení v roce 1999. Jan Čermák z ICM ČK nabídl možnosti realizace v aktivitách, které se mohou uplatnit v dalších krajích (např. animovaný film, semináře o multikulturní výchově či environmentální aktivity). Majka Cagalová za ICM Prostějov kladla důraz na potřebu selekce dezinformací, které mohou ICM zajistit. Eva Havlíčková za ICM Pelhřimov navrhovala zaplnění „díry“ v oblasti strategických plánů pro mládež a primární prevence na školách. Daniela Havlíčková přišla s nápadem, jak mohou ICM poskytnout informace uceleně, zvláště na školách, kde pedagog může jen „být přítomen“. ICM v ČR, tedy členové AICM, dostaly úkoly, které je třeba vyhotovit k dalšímu rozvoji asociace, které kvitovaly další ICM, Prachatice v zastoupení Jiřího Gabriela Kučery, či Lomnice nad Popelkou v čele s Josefem Svobodou.

Další prezentace za Národní institut pro další vzdělávání (což je přímo řízená organizace MŠMT a plní úkoly plynoucí ze státní politiky vůči mladé generaci, zaměřena na výzkumy, tvorbu koncepčních a metodických materiálů, vzdělávání, pořádání soutěží a přehlídek, poskytování informací, zprostředkování mezinárodních kontaktů apod.), kterou měla připravenou Daniela Havlíčková z Hodiny H, ukázala, jak je možné propojit formální a neformální vzdělávání, včetně uznávání neformálního vzdělávání. Mezi uznávání neformálního vzdělávání jistě patří společenská prospěšnost, výsledky ze strany zaměstnavatele, uznání neformálního vzdělávání ze strany státu formálně či uznání vlastních kompetencí a uvědomění si jich, prezentování sebe sama a vytvoření plánu osobního rozvoje. V prezentaci se objevila část o autorizované osobě či národní soustavě kvalifikací.

AICM je neziskovou organizací založenou na spolkové bázi Nejbližšími spolupracujícími partnery AICM ČR v oblasti podpory rozvoje informací pro mládež by mělo být Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Mezi činnost patří především prezentace AICM a jejích členů na výstavách a celostátních akcích, vydávání a distribuce propagačních a informačních materiálů, podávání projektů na možnost získání finančních prostředků s možností participace s ostatními členy.