Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Pracovní setkání k mezinárodnímu projektu Ready for Life
22.06.2021, ICM ČK
Ve dnech 15. – 17.6. 2021 se v Českém Krumlově uskutečnilo setkání střešních organizací z České a Slovenské republiky AICM a ZIPCEM. Organizátorem setkání bylo českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., které je zakládajícím členem AICM ČR.
Na jednání dorazil čtyřčlenný tým iniciátora projektu ze slovenského Združenia informačných
a poradenských centier mladých v Slovenskej republike a za českou stranu, kromě místních pořadatelů, přijeli zástupci z ICM sdružených v Asociaci pro podporu rozvoje informačních center pro mládež ČR z Prachatic, Pelhřimova, Brna a Prostějova. Kolegové z větší dálky, včetně těch slovenských, byli již od úterý 15. června ubytováni v příjemném penzionu Pod Skalkou a večer stihli navštívit krásné představení Muž dvojhvězdy na otáčivém hledišti.

Ve středu přišlo to hlavní. Zejména v dopoledních hodinách jednali účastníci intenzivně
o stavu společného projektu Ready for Life a kromě poučení o ideách projektu i probírání technických záležitostí, se na místě podařilo domluvit konání několika informačních seminářů v ČR v rámci propagační a marketingové části projektu.

Z našich členů si připravil představení neformálních projektů ICM Český Krumlov Jan Čermák
a s teoretickým pojednáním o „age managementu“ také Jaromír Hron z ICM Brno. Nezapomněli jsme probrat i aktuální personální situaci v AICM a stav společných aktivit. Nadějně tak snad vypadá i další směřování naší asociace.

V odpoledních hodinách následoval intenzivní program, který jsme našim hostům připravili,
a to téměř tříhodinová prohlídka všech expozic areálu českokrumlovských klášterů za laskavé organizační pomoci paní Marty Dlouhé a excelentního průvodcovského výkladu Mgr. Jiřího Blocha a ing. Romana Švece, PhD.

Jelikož jsme vše stihli zdárně projednat v rámci středečního programu, přišlo se čtvrtečním ránem na řadu již jen rozloučení. Další projektové setkání vzhledem k příznivému pandemickému vývoji s nadějí očekáváme v říjnu ve slovenské Prievidzi.