Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Výměna mládeže s názvem “Jak měníme režim”
04.12.2019, Eva Havlíčková, Hodina H Pelhřimov
V češtině to znělo “Jak měníme režim”, v angličtině “How we change regime”. To byl název výměny mládeže, na kterou Hodina H vyslala minulý týden pět zástupců mladých lidí z Pelhřimova a okolí do Maďarska. Hlavním tématem byla změna režimu před 30 lety v jednotlivých zemích, kterými bylo Německo, Rusko, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Česko.
Projekt se odehrál na jihu Maďarska ve vesničce Liptód a jeden den se účastníci podívali i do blízkého města Pécs. Během projektu měli všichni účastníci ze všech partnerských zemí možnost seznámit se, poznat kulturu ostatních zemí, dozvědět se něco o historickém vývoji v daných zemích, podobnostech, odlišnostech a vše rozebrat, snažit se pochopit a uchopit.
Dokonce měli mladí lidé možnost vyzpovídat pro rozhovor místní obyvatele ve městě Pécs a zjistit, co si myslí o změně režimu v jejich vlastní zemi. Projekt byl realizován v rámci programu Erasmus+.
Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.