Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Hodina H Pelhřimov bude hostit mezinárodní projekt #danceplus
30.05.2019, Eva Havlíčková
V prvním červnovém týdnu bude Hodina H v Pelhřimově hostit 30 účastníků mezinárodní výměny mládeže s názvem #danceplus v rámci programu Erasmus+. Mladí lidé přijedou z pěti různých evropských zemí: Itálie, Španělska, Maďarska, Chorvatska a České republiky. Účastníci navštíví i pelhřimovské školy, Prahu a také se zapojí do tradiční regionální nesoutěžní taneční přehlídky Region tančí 2019. Vice informací naleznete uvnitř této tiskové zprávy.
Projekt #danceplus je mezinárodní výměna mládeže v rámci programu Erasmus+, kterou pořádá Hodina H v Pelhřimově. Projekt zahrnuje celkem pět evropských zemí – Španělsko, Itálie, Maďarsko, Chorvatsko a Česká republika. Tématem projektu je podpořit evropskou linku, aktivní občanství a participaci atraktivní cestou, šířit informace o evropských příležitostech pro mladé lidi, o programu Erasmus+ a o možnostech být aktivní na různých úrovních. Atraktivní prvek je tanec – tanec jednotlivých skupin, společný, s různými dalšími skupinami a lidmi. Každá skupina se skládá z šesti členů, kdy jde o jednoho vedoucího skupiny a pět účastníků ve věku od 13 do 17 let, kteří společně stráví jeden týden. Během programu je čeká seznámení se mezi sebou, s jednotlivými kulturami, příprava společného tance, workshopy o participaci a zapojení se do života ve svém okolí, workshopy na místních školách a také osobní a osobnostní rozvoj jednotlivých účastníků. Celý program bude probíhat formou her, interaktivních aktivit, metodou neformálního vzdělávání – tak, aby to všechny bavilo a zároveň se něco nového dozvěděli nebo naučili, ať už znalost, nebo dovednost. Třeba i tím, že program bude probíhat v anglickém jazyce.
Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.