Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

EDUMÁMIE - trendy, zajímavosti, zábava a inspirace v oblasti vzdělávání
06.05.2019, Daniela Havlíčková, HodIna H, Pelhřimov
27. duben v Pelhřimově - den plný skvělé zábavy, her a informací pro děti i dospělé s Hodinou H a jejími partnery a hosty. Vzdělávání i učení může člověka bavit celý život. Záleží na mnoha aspektech, lidech kolem nás, zejména na rodičích, v určité, poměrně dlouhé fázi života, také na učitelích a hlavně na nás samotných. A to je to, oč tu běží - je třeba mít informace, vědět, umět, rozvíjet se. Vědění je moc i moc – jak to máte vy?
Edumánie - festival vzdělávání poprvé v Pelhřimově! Akce byla zacílena na děti, rodiče a pedagogy. Pro pedagogy neskutečná příležitost v místě jejich působení, v královském městě Pelhřimov. Možnost rozšířit své obzory a posílit schopnost zamyslet se nad novými metodami a využitím ve své praxi. Pedagogové z ORP Pelhřimov obdrželi nabídku k účasti zdarma, byla hrazena z finančních prostředků projektu MAPII, jehož realizátorem je MAS Šipka, jeden z hlavních partnerů Edumánie. Všechny cílové skupiny měly možnost získat nové informace, zkušenost a příležitost slyšet novinky, debatovat a v neposlední řadě i vyzkoušet si na „vlastní kůži“ některé aktivity, vyslechnout si jiný názor. Byl to zážitek zažít vzdělávání jinak a možnost převést do praxe informace a zkušenosti do praxe vzdělávání nebo do svého života.

Celou tiskovou zprávu z letošní EDUMÁNIE naleznete v příloze této aktuality.