Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Projekty pro mládež s Hodinou H v Gruzii a Itálii
30.04.2019, Eva Havlíčková, Hodina H Pelhřimov
Pelhřimovská Hodina H, m.j. také zřizovatel ICM, tentokrát vyslala skupiny mladých lidí z různých koutů České republiky do dvou různých koutů "světa". Téma obou projektů se dotýkalo oblasti lidských práv. První projekt v Gruzii byl pro mládež od 18 let a účastníci se dovídali nové informace o práci s mládeží a tématu násilí. Druhý projekt v Itálii byl pro mládež od 13 do 17 let a myšlenky soužití odlišných kultur, lidských práv a konfliktů pojila linka tance, která se nesla celým projektem. Více o obou projektech se dozvíte uvnitř zprávy
Projekt s názvem „Silence is Not Gold“ se uskutečnil během dubna 2019 v gruzínském městečku Rustavi. Programu se zúčastnili zástupci z devíti zemí. Tento projekt se snažil podpořit mezinárodní spolupráci mezi mládeží a dobrovolníky a byl spojen s problematikou lidských práv a jejich kontrolou. Během projektu se účastníci pomocí metod neformálního vzdělávání naučili, jak mluvit o násilí, jaké formy násilí se ve společnosti vyskytují, jak umět požádat o pomoc a také základy sebeobrany.

Na konci dubna se skupina 10 členů za Hodinu H zúčastnila taneční výměny mládeže “Dance beyond the borders” aneb “Tanec za hranicemi” v italském městečku Manerba del Garda.
Spolu s českou skupinou na projekt dorazili i Albánci, Španělé a samozřejmě Italové. Vrcholem celého pobytu bylo závěrečné představení choreografií, které si účastníci během pobytu vytvořili. Tanci tedy byla věnována velká část programu. Během workshopů se všichni bavili o lidských právech, konfliktech mezi lidmi a mezi národy a o důležitosti komunikace.
Součástí programu byly také národní večery, při kterých se všichni učili tradiční tance, pár slov v ostatních jazycích a ochutnali typické jídlo dané země.

Všichni si z projektů odvezli poznání nových zemí, kultur, kamarádů a hlavně získali mnoho nových informací, znalostí, v něčem se zlepšili, něco nového se naučili.
Lída z Pelhřimova se vrátila z Itálie se slovy: “Rozhodně jsem se zlepšila v komunikaci s ostatními, zjistila jsem, že se s mojí angličtinou dokážu v pohodě domluvit a že i přes kulturní rozdílnosti si můžeme rozumět s ostatními. Taky jsem zjistila, co obsahuje plánování a příprava aktivit pro ostatní.”

Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.