Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Nový průvodce o možnostech EU programu ERASMUS+ určený pro školy
24.01.2019, Vlastimil Kopeček (zdroj: web MŠMT ČR)
MŠMT ČR, prostřednictvím svého webu, upozorňuje, že je k dispozici nejnovější vydání průvodce o možnostech EU programu ERASMUS+, který je zpracován pro vedení škol (ředitele a jeho tým, vedoucí předmětových komisí, koordinátory ŠVP atd.) a nabízí informace o tom, co je Erasmus+ a co nabízí pro předškolní, základní a střední vzdělávání.
Publikace také ukazuje, jak může program pomocí pečlivého plánování a cíleného vedení pomoci zapojeným školám, učitelům a žákům v rozvoji (v krátkodobém či dlouhodobém pojetí). Publikace je dostupná v EN (angličtina), FR (francouzština), DE (němčina), IT (italština), PL (polština), ES (španělština).
Anglickou verzi publikace naleznete v příloze této aktuality.