Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Jihočeská ICM se setkala s pracovníky Úřadu práce
19.10.2018, Vlastimil Kopeček
V pátek 19. října 2018 uspořádalo krajské pracoviště EURES v prostorách krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích školení pro zaměstnance Úřadu práce ČR úseku zaměstnanosti z Jihočeského kraje s názvem „Partnerské instituce EURES". Pozvání na toto školení přijala také AICM ČR a jihočeská Informační centra pro mládež, zastupovaná Václavem Pavlíkem (AICM ČR, ICM Tábor) a Janem Čermákem (ICM Český Krumlov).
V první části svého vystoupení zástupci ICM sezámili účastníky semináře s obsahem činnosti Informačních center pro mládež, s tím, co dělají a jaké mají za sebou výsledky práce...
Druhá část vystoupení pak byla zaměřena na možné styčné plochy pro nalézání a praktické uplatňování partnerství a spolupráce.
Zhruba 45 minutového vystoupení se zúčastnilo pře 40 pracovníků ÚP, kteří v závěru semináře vznesli řadu dotazů a úplně na konci si rozebrali tištěné informační
materiály, vydané ICM a AICM ČR.