Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Mise AICM ČR na NGO Marketu v Praze byla úspěšná
12.04.2018, Vlastimil Kopeček a Václav Pavlík
Je již tradicí, že prezentační „sezóna“ Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR z.s. (AICM ČR z.s.) začíná každoročně v dubnu účastí na největším veletrhu neziskových organizací ve střední Evropě - NGO Marketem v Praze. NGO Market proběhl v gesci Nadace Forum 2000 včera, 11. dubna 2018, v pražském Fóru Karlín. Hlavním nosným tématem veletrhu byly „Příběhy občanské společnosti“. Význam tohoto tématu byl podtržen při zahájení veletrhu vystoupeními herce Jaroslava Duška, iniciátora projektu Adventor Michala Roškaňuka a ředitele Nadace Forum 2000 Jakuba Klepala.
AICM ČR z.s. byla jednou z téměř 250 vystavujících neziskovek a jejich zde se prezentujících partnerů. Paleta na veletrhu zastoupených organizací byla opravdu široká. Na výstavní ploše měly svoje stánky neziskové organizace pracující v krizové a humanitární oblasti, neziskovky věnující se kultuře, sportu, volnému času, lidským právům, podpoře demokracie, životnímu prostředí… Největší počet vystavujících se pak „rekrutoval“ z organizací, které se věnují sociálním službám, zdraví, zdravému životnímu stylu, výchově a vzdělávání.

Veletrh ale nebyl pouze o prezentačních a informačních stáncích neziskových organizací. Organizátoři marketu opět připravili velmi bohatý doprovodný program, který průběžně běžel po celou dobu veletrhu. A tak návštěvníci veletrhu, odborná
i laická veřejnost, mohli navštívit řadu zajímavých workshopů a seminářů.

AICM ČR z.s. na svém stánku prezentovala především svoji publikační a vydavatelskou činnost. Návštěvníci si tak mohli vybrat a odnést některý ze sedmi v současnosti dostupných tištěných informačních a metodických materiálů, zabývajících se sexualitou, prevencí závislostí, šikanou, kyberšikanou, médii, volným časem, pracovními příležitostmi ad. K dispozici byly také informační materiály některých členských informačních center pro mládež AICM ČR z.s. a jejich zřizovatelů. Na stánku byly k mání také materiály partnerů AICM ČR z.s. Přínosem účasti na veletrhu však nebyla jenom propagace práce AICM ČR z.s. a informačních center pro mládež, ale také skutečnost bližšího kontaktu s ostatními vystavovateli a získání některých nových partnerů pro budoucí spolupráci.