Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

„Vzdělávej se, sportuj, tvoř“.
22.11.2017, Václav Pavlík
V duchu tohoto hesla se již potřiadvacáté koná ve dnech 22.-24.listopadu 2017 v Českých Budějovicích výstava VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO. A opět na výstavě nechyběla ani expozice Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice z.s. ( AICM ČR z.s.). A jak už jsme zvyklí, nabídla expozice AICM ČR z.s. opět velmi zajímavé informace i prostřednictvím aktualizovaných vydání tiskovin. A že tato vydavatelská činnosti AICM ČR z.s. má hlavu i patu a je aktuální, o tom svědčí i problémy ve vzdělávání prezentované a diskutované v posledním období čím dál tím více v mediálním prostoru.
Nejčerstvějším diskutovaným problémem se v některých médií stala problematika sociálně patologických jevů, konkrétněji v oblasti napodobování různých pornografických „aktivit“ prezentovaných na internetu i prostřednictvím sociálních sítí. Ze zkušeností odborných pracovišť především nestátních neziskových organizací vyplývá, že se tento problém týká zejména dětí ve věku 10-12 let, které zpravidla na základě „internetových návodů“ v podstatě zneužívají a šikanují především své vrstevníky nebo mladší spolužáky. Problém souvisí zejména s formálním vzděláváním – kvalitou a úrovní nejen sexuální výchovy, ale i například prevence šikanování, kyberšikany a dalších negativních sociálně patologických jevů ve školách.
Nabízí v této oblasti AICM ČR z.s., nejen na výstavě Vzdělání a řemeslo, „něco“ na podporu formálního vzdělávání? Odpověď zní ano - a nejen formálního. Návštěvníkům výstavy jsou zde k dispozici aktualizované reedice tiskovin na téma sexuální výchova (Sexualita chlapců a Sexualita děvčat) či prevence šikanování (Nikdy nejsi sám, Kyberšikana – nebezpečí nejen v elektronické podobě).
A nejen to. V letošním roce se diskutovaným problémem v médiích stala problematika mediální výchovy. Může AICM ČR z.s. i zde něco zájemcům nabídnout? Odpověď opět zní ano. Nejen na výstavě je zájemcům k dispozici další aktualizovaná tiskovina – Média a my.
A tím nabídka AICM ČR z.s. zdaleka nekončí. Pro zájemce jsou již nyní k dispozici na výstavě prezentované tiskoviny – Nezavírejme oči před AIDS či Stop drogám. Nová je i aktualizovaná tiskovina týkající se problematiky zaměstnanosti – Jak napsat žádost o přijetí do zaměstnání, motivační dopis a životopis.
Shrnuto, podtrženo – AICM ČR z.s. nabízí aktuálně nejen dětem, mládeži školám, pracovníkům s mládeží, ale i zájemcům z řad nejširší veřejnosti celkem 8 aktualizovaných tiskovin, které jsou k dispozici i v elektronické podobě na stránkách AICM ČR z.s. (www.icmcr.cz). Všechny výše uvedené tituly byly vydány za podpory a s laskavým souhlasem nejvýznamnějšího zahraničního partnera AICM ČR z.s. – Združenia Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (www.zipcem.sk).
A na výstavě jsou zájemcům k dispozici i tiskoviny, které zpracovaly někteří členové AICM ČR z.s., například Krebul o.p.s. Prachatice, zřizovatel a provozovatel ICM Prachatice. Konkrétní vydané tituly – Podnikání aneb byznys v kapse, Dobrovolnictví či Antisemitismus. A nejen to.
Výrazem dlouhodobé spolupráce s různými partnery je i hostitelská mise expozice AICM ČR z.s. na výstavě. Tradičně je v expozici například prezentována Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s. a jejím prostřednictvím zájemci z řad jihočeských neziskovek (www.annojck.cz), Nadace Naše dítě či EURODESK ČR (www.eurodesk.cz) či KAPesní Katalog volného času pro ty, kteří se věnují dětem (www.in-prague.cz).