Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích
22.11.2016, Vlastimil Kopeček
Rok se s rokem sešel a je tu opět veletrh Vzdělání a řemeslo. Již 22. ročník veletrhu odborného školství všech úrovní, ukázek odborného výcviku a soutěží, zařízení pro speciální školy, prezentací nadací, fondů, stipendií, učebních pomůcek, učebnic a programů pro všechny stupně výuky, školních potřeb pro děti, vzdělávání dospělých, distančních studií, rekvalifikací… Tradičně mezi vystavovateli nechybí ani expozice Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice (AICM ČR).
Garanty a realizátory této výstavní expozice jsou zřizovatelé a provozovatelé jihočeských informačních center pro mládež, členové AICM ČR ICM Tábor, ICM Prachatice (KreBul, o.p.s.) a ICM Český Krumlov (CPDM, o.p.s.).

V letošním roce je opět významným partnerem AICM ČR také Asociace nestátních neziskových organizací
(ANNO JČK).

Letošní expozice AICM ČR je zaměřena především na prezentaci vlastních informačních produktů pro děti a mládež. Návštěvníci expozice AICM ČR se tak mohou těšit na zcela nové reedice brožurek „Sexualita dívek“, „Sexualita chlapců“ a „Kyberšikana“.

Dále zde budou k dispozici již dříve vydané informační materiály z produkce informačních center pro mládež a také materiály našich partnerů – např. Nadace naše dítě, Zastoupení Evropské komise v Praze, programu ERASMUS+ a dalších.

K pořízení zde bude také tištěná verze pohádkové knihy
„Pohrátky“ a její „dvojcédéčková“ a další materiály a výstupy.

Veletrh je pro veřejnost otevřen od středy 23. do pátku 25. listopadu 2016, vždy od 9.00 do 17.00 hodin (v pátek do 16.00). Vstup je zdarma.

Expozice AICM ČR se uskutečňuje za podpory MŠMT ČR, Jihočeského kraje a města Český Krumlov.