Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

AICM ČR NA REKORDNÍM NGO MARKETU 2016
02.05.2016, Dr. Václav Pavlík, foto Jiří Řeháček
Stalo se již tradicí, že prezentační „sezóna“ Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež (AICM ČR) neprobíhá jen u příležitosti veletrhů či výstav v podzimních v měsících, například na Vzdělání a řemeslu v Českých Budějovicích, Job day v Liberci či Scholaris v Olomouci. A tak AICM ČR nechyběla ani na letošním veletrhu neziskovek - NGO Marketu v pražském Fóru Karlín. A řečenou mluvou dnešních teenagerů – bylo to tam „fakt hustý!“ Na veletrhu se totiž představoval rekordní počet 225 vystavovatelů a kolikrát nešlo doopravdy v uličkách mezi prezentačními stánky projít. Dle vyjádření organizátorů se na veletrh přišly podívat bezmála 2000 návštěvníků. „Ve Foru Karlín byla skvělá atmosféra a jsem moc rád, že se nám podařilo představit ještě více neziskovek než v minulých letech,“ říká Jakub Klepal, výkonný ředitel Nadace Forum 2000.
Neztratila se AICM ČR v tom vším hemžení? Určitě ne. Naopak - jemně inovovala a zpestřila svá předcházející účinkování na NGO Marketu. Klasikou bylo to, že tak jako téměř vždy při obdobných příležitostech, i návštěvníci NGO marketu měli značný zájem o publikační a vydavatelskou činnost AICM ČR. Jednoduše a prostě se opět potvrdilo, že vydávání vlastních informačních materiálů má hlavu a patu a je o „něčem“.

Publikace, které byly zpracovány a vydány díky kolegům ze Združenia informačních a poradenských centier mladých ve Slovenskej republike, jsou již rozebrány a AICM ČR hledá případné partnery, kteří by její vydavatelskou a publikační činnost podpořili.

AICM ČR doposud vydala tiskem publikace „Jak napsat správně životopis“, !Jak správně napsat žádost o přijetí do zaměstnání a motivační dopis“, „Sexualitu chlapců“, „Sexualitu děvčat“, „Nezavírejme oči před AIDS“ (včetně plakátu). Dalšími materiály pak jsou „Kyberšikana – nebezpečí v elektronické podobě“, „Nikdy nejsi sám – prevence šikany“ a skládačka „Antisemitismus“. Pouze elektronickou formu pak mají publikace „Média a my“ a „Comnig out“. AICM ČR podporovala a podporuje i vydavatelskou a publicistickou činnost svých členů, například při zpracování a vydání publikací na téma „Dobrovolnictví“ či „Podnikání mladých“... Jen tak mimochodem – například o posledně jmenovanou publikaci na veletrhu NGO Market projevili značný zájem zástupci Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR…

A čím byla inovativní letošní expozice AICM ČR na NGO Marketu především? Především tím, že návštěvníci veletrhu se mohli na stánku AICM ČR seznámit nejen s touto organizací, ale i s Asociací nestátních neziskových organizací České republiky (ANNO ČR), k jejímž řádným členům AICM ČR patří. Konkrétně se na stánku prezentovala Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje u jejíhož zrodu stáli - a i nadále v organizaci aktivně působí - jihočeští zřizovatelé a provozovatelé Informačních center pro mládež v Českém Krumlově, Prachaticích a Táboře, členové AICM ČR.