Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

První letošní setkání členských organizací AICM ČR se uskutečnilo v Brně
03.02.2016, Václav Pavlík
Nad tím, co dělat, a nejen v novém roce, se zamýšleli před několika málo dny členové AICM ČR, zřizovatelé a provozovatelé Informačních center pro mládež (ICM) působící na bázi nestátních neziskových organizací (NNO). A nebyla by to ani AICM ČR, aby její členové neuskutečnili i tuto aktivitu tam a tehdy, kdy je možno „přidat nějakou hodnotu navíc“ - tou přidanou příležitostí se tentokrát stal brněnský Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech a Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu. Účastníci setkání tak měli možnost oba veletrhy navštívit a využít této příležitosti k aktualizaci příslušných informačních souborů včetně knihoven na svých pracovištích….
Členové AICM ČR se na svém setkání zabývali vztahem státu k nestátním neziskovým organizacím, možnostmi širší spolupráce mezi členy "střešní" Asociace NNO v České republice, zkušenostmi z práce Asociace NNO Jihomoravského kraje, možnostmi a pozitivními příklady spolupráce členů AICM ČR s Místními akčními skupinami v regionech a v neposlední řadě také vzájemnou programovou a informační kooperací mezi členskými ICM v AICM ČR.

Více informací o vybraných tématech lze najít v přopojených tématických materiálech:

1.Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020, usnesení vlády ČR č. 470/2015
2.Prezentace Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu