Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

MŠMT ČR zveřejnilo nabídku stipendií ke studiu na středních školách ve Francii
02.12.2015, Vlastimil Kopeček, zdroj: web MŠMT
Ministerstvo školství zveřejnilo aktuálně nabídku na možnost získání tříletého stipendia ke studiu na dvou vybraných středních školách (lyceích) ve Francii. Uchazeči musí být žáky 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích a musí být narozeni po 1. lednu 2000. Uzávěrka přihlášek je na MŠMT ČR 15. února 2016. Více informací - odkaz na příslušnou stránku webu MŠMT ČR - naleznete uvnitř této zprávy.
Nabídka stipendií ke studiu na středních školách ve Francii

Oznámení o výběrovém řízení pro zájemce o studium na francouzských lyceích v Dijonu a Nimes od školního roku 2016/2017; termín pro doručení písemných přihlášek 15.2.2016


http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/nabidka-stipendii-ke-studiu-na-strednich-skolach-ve-francii?lang=1&ref=m&source=email