Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

AICM ČR na pracovním veletrhu Job Fair Kontakt Olomouc 2015
27.04.2015, ICM Prostějov
Job Fair Kontakt Olomouc 2015 nabídl ve středu 22. dubna 2015 studentům práv Univerzity Palackého v Olomouci možnost seznámit se nejen s advokátními kancelářemi, ale také s informačními centry pro mládež v ČR.
Evropské sdružení studentů práv, ELSA Olomouc ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity
Palackého v Olomouci uspořádalo ve středu 22. dubna 2015 již tradiční Job Fair Kontakt Olomouc 2015.
Díky vstřícnosti organizátorů se na tomto pracovním veletrhu mohla prezentovat také informační centra pro
mládež v ČR a Asociace pro podporu rozvoje ICM v ČR. Pracovní veletrh byl primárně určen studentům
práv, a tak není divu, že největší zájem byl o informační materiály, které se týkaly oblasti (evropského)
práva nebo dobrovolnictví a práce obecně.
Z materiálů vydaných AICM ČR pak byl největší zájem o leták „Jak správně napsat životopis“ a „Jak
správně napsat žádost o přijetí do zaměstnání a motivační dopis“. Návštěvníci měli také možnost
prohlédnout si a vzít si materiály partnerských organizací, např. časopis „Mozaika“ a další materiály
Eurodesku, materiály Europassu, Národního informačního centra pro mládež či materiály distribuované sítí
Europe Direct apod.