Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Rok 2015 připomene 70. výročí vzniku OSN a je také Evropským rokem pro rozvoj
11.02.2015
OSN si v roce 2015 připomíná výročí 70 let od svého založení, oslavy vyvrcholí na podzim historickým summitem. Rok 2015 je v rámci mezinárodního společenství také rokem, kdy končí lhůta ke splnění Rozvojových cílů tisíciletí (tzv. Millennium Development Goals - MDGs), na kterých se v roce 2000 dohodli vedoucí představitelé zemí světa, a kdy by se mezinárodní společenství mělo opět dohodnout na budoucím celosvětovém rámci pro vymýcení chudoby a pro udržitelný rozvoj. Více na webu Informačního centra OSN v Praze.
I na úrovni Evropské unie se rok 2015 uvádí tématem rozvoje. Evropský rok pro rozvoj 2015 se zaměřuje každý měsíc na speciální problematiku: únor na vzdělávání, březen bude věnován otázkám genderu a duben bude měsícem zdraví. Více informací o kalendáři akcí Evropského roku pro rozvoj 2015 ve všech členských státech naleznete na stránce https://europa.eu/eyd2015/.


Zdravá města se uvedenými tématy dlouhodobě zabývají a na úrovni celostátní asociace i jejích jednotlivých členů realizují řadu souvisejících aktivit. Je zajímavé připomenout, že v České republice Zdravá města v současnosti představují jediné úspěšné naplnění programů, které fungují pod patronací mezinárodního společenství OSN. Projekt Zdravé město totiž vznikl právě z iniciativy Organizace spojených národů prostřednictvím Světové zdravotní organizace (WHO).