Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

AICM ČR na výstavě Scholaris Prostějov a Olomouc
02.12.2014, Kateřina Opatrná - ICM Protějov
Také letos měla Asociace pro podporu rozvoje ICM v ČR (AICM ČR) možnost prezentovat své materiály a činnost svých členů na výstavě středních škol Olomouckého kraje – tzv. Scholarisu. Díky spolupráci ICM Prostějov a Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově se AICM ČR prezentovala jak na Scholarisu v Prostějově, tak v Olomouci.
Scholaris Prostějov se konal 19. listopadu 2014 a Scholaris Olomouc probíhal ve dnech 26. a 27. listopadu 2014. Obě výstavy byly určeny zejména žákům 8. a 9. tříd základních škol, jejich rodičům a také pedagogům a výchovným poradcům.
Zájem žáků, rodičů i učitelů se soustřeďoval na stánku AICM ČR zejména na informační materiály, vydané AICM ČR, např. „Jak správně napsat životopis“ nebo na nové brožury „Nezavírejme oči před AIDS“ a „Kyberšikana“. Návštěvníci měli také možnost prohlédnout si a vzít si materiály partnerských organizací. Zájmu se těšily např. časopis „Mozaika“, materiály Eurodesku, Europassu, informační materiály o portálu Infoabsolvent.cz či informační materiály o Evropské unii, poskytnuté Europe Direct Olomouc. Všechny prezentované materiály byly s ohledem na akci a její cílovou skupinu specificky cíleny zejména na oblast vzdělávání, volby střední školy a povolání.