Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Informační centra pro mládež na jubilejní výstavě Vzdělání a řemeslo 2014 .
03.10.2014, Václav Pavlík, ICM Tábor, člen AICM ČR
Rok se s rokem sešel a vČeských Budějovicích se uskutečnil, jubilejní, již dvacátý, ročník výstavy Vzdělání a řemeslo.Tradičně mezi 108 vystavovateli nechyběla expozice Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice (AICM ČR). Jejím garantem tradičně byla jihočeská informační centra pro mládež České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice, Tábor a poprvé i Jindřichův Hradec.