Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

"3 in 1"
13.02.2014
9. - 10. dubna 2014 Brno "3 in 1" - setkání statutárních zástupců zřizovatelů a provozovatelů ICM AICM ČR a pracovníků ICM AICM ČR
v programu - implementace Strategie 2020 v podmínkách AICM ČR a ICM AICM ČR, Pískoviště / výměna zkušeností, příklady dobré praxe /, Valná hromada AICM ČR
zabezpečují ICM Jihomoravského kraje