Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

AICM ČR na Vzdělání a řemesle
03.12.2013, Iva Sonnbergerová, vedoucí ICM Český Krumlov a Vlastimil Kopeček, člen výkonného výboru AICM ČR
Ve dnech 20. - 22. listopadu 2013 se na Výstavišti v Českých Budějovicích uskutečnil veletrh „Vzdělání a řemeslo“, tentokrát již 19. ročník přehlídky středních škol, učilišť, VOŠ a dalších typů škol z celé České republiky. Tento „vzdělávací“ veletrh aktivně oslovil odbornou veřejnost, žáky, studenty i rodiče. V rámci jednotlivých expozic mohli žáci, studenti a rodiče získat informace o náplni studia nabízených oborů nebo se zeptat studentů na jejich osobní zkušenosti se studiem na dané škole.
Na veletrhu tradičně nechyběla ani Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM ČR) se svým informačně poradenským stánkem, jehož chod zajišťovala jihočeská informační centra pro mládež z Českého Krumlova, Tábora a Prachatic.

Ve výstavní expozici AICM ČR měli žáci, studenti, pedagogové i rodiče připraveno mnoho zajímavých informačních materiálů – například o mezinárodních výměnách mládeže, Evropské dobrovolné službě nebo o vzdělávacích, studijních a pracovních programech v zahraničí. K dispozici na stánku byly také aktuální informační materiály vztahující se k politikám Evropské unie, informační produkty partnerské Nadace Naše dítě vztahující se k týrání dětí, rasismu a xenofobii, sexuálnímu zneužívání, dětským právům a nebo k (ne)bezpečném internetu.
AICM ČR měla na svém stánku také své vlastní vydané materiály - například skládačky „Jak správně napsat životopis“ a „Jak správně napsat žádost o přijetí do zaměstnání a motivační dopis“, brožurky „Sexualita chlapců“ a „Sexualita děvčat“, plakáty k tématu AIDS, vlastní informační skládačku, materiály poskytnuté členskými informačními centry pro mládež a materiály dalších partnerů.

Především v dopoledních hodinách byl ze strany návštěvníků o v expozici AICM ČR připravené materiály a o předávání informací „tváří v tvář“ velký zájem. Velmi četná a inspirativní byla na stánku setkání s pedagogy a výchovnými pracovníky. Ti si odnášeli do svých škol již připravené tašky s jednotlivými zajímavými informačními materiály, plakáty a kontakty na jednotlivá ICM z celé České republiky, která jsou sdružena pod AICM ČR.
Pedagogové byli z množství zajímavých podkladů, které jim stánek AICM ČR nabídl pro výuku, nadšeni. Někteří se již na místě domlouvali na možnostech zaslání vybraných informačních materiálů ve větším množství do jejich škol.

Lze říci, že v podstatě o všechny námi nabízené informační a vzdělávací materiály byl ze strany učitelů velký zájem. Při rozhovorech s nimi se nám potvrzovaly skutečnosti, které již delší dobu v praxi ICM vnímáme. Pedagogové na jedné straně sami z vlastní snahy (a někdy dost pracně) shánějí nové vhodné materiály a zjišťují a zajišťují možnosti, které by jim pomohly zlepšit a doplnit výchovně vzdělávací činnosti se žáky a studenty. A na druhé straně jsou zde instituce a organizace, které řadu informací a materiálů vhodných k výuce a jejímu doplnění pravidelně shromažďují, produkuji a nabízejí…jako například informační centra pro mládež. Do řady škol a dalších vzdělávacích institucí se však „hlas z ICM“ nedostane. A je to škoda.
Je tak zřejmé, že do budoucna budou muset informační centra pro mládež věnovat co nejvíce úsilí ke zlepšení komunikace a výměny informací se vzdělávacími institucemi ve svých místech a regionech.

Z pohledu AICM ČR se letošní veletrh „Vzdělání a řemeslo“ vydařil. Návštěvnost našeho stánku byla velmi dobrá a zájem o materiály i množství získaných a předaných kontaktů vybízí k další širší spolupráci informačních center pro mládež a škol.