Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Spolupráce českých a slovenských ICM pokračuje
15.11.2013, Vlastimil Kopeček
Setkání se členy AICM se účastnil i primátor Partizanského a nad ním můžete vidět logo slovenských ICM. Setkání se konala ve dnech od 7. do 10. listopadu 2013.
Cílem setkání bylo zhodnotit spolupráci a společné hlavní a navazující aktivity, které se uskutečnily v tomto roce a předběžně naplánovat aktivity pro rok 2014. Vzájemné kontakty a společné projekty, které se doposud uskutečnily v tomto roce byly vyhodnoceny jako velmi přínosné.
Jednalo se zejména o společné vzdělávací setkání pracovníků a dobrovolníků českých a slovenských ICM, uskutečněné v červnu v Bojnicích, o přípravu informačních materiálů pro mládež, o dokončení elektronické informační aplikace pro mobilní telefony, o strategií dalšího směrování informačních služeb pro mládež, ale také o účast slovenských mládežníků na mezinárodních projektech organizovaných na Prachaticku a Českokrumlovsku a další aktivity.