Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ INFORMAČNÍCH CENTER V ZÁTONI
19.06.2012
Od čtvrtka 14.6. do neděle 17.6. 2012 se uskutečnilo v Zátoni u Českého Krumlova svého druhu první česko – slovenské vzdělávací setkání pracovníků a dobrovolníků ze slovenských a českých Informačních center pro mládež (ICM). Toto setkání bylo zorganizováno českou Asociací pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR (AICM ČR) a slovenským Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCEM), které jsou střešními organizacemi sdružující Informační centra pro mládež (ICM) ve svých zemích.