Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

ICM Turnov


Kontakty:
Adresa: ICM Turnov
Jeronýmova 517
Turnov
51101
Telefon: 481313177
Fax: 481312962
E-mail: icm@knihovna.turnov.cz
Web: http://icm.turnov.cz/
Vedoucí:    Ing. Jan Macoun
Otevírací doba:

Pondělí: 13:00-18:00
Úterý: 13:00-18:00
Středa: 13:00-18:00
Čtvrtek: 13:00-18:00
Pátek: 11:00-16:00
Sobota:
Neděle:

Poskytované služby:

• Informace o možnostech studia doma i v zahraničí, o možnostech práce doma i jinde v Evropě, o dobrovolnictví, kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivitách, mezinárodních výměnách mládeže, možnostech získání grantů EU pro neformální vzdělávání a neformální skupiny mládeže.
• Informace o spolcích, klubech, zájmových, charitativních organizacích a dalších institucích v Turnově a okolí.
• Poradenství v krizových situacích, kontakty na poradenské organizace, pomoc v naléhavé situaci – domácí násilí, šikana, závislost, zdravotní postižení, atp.
• Besedy, přednášky, workshopy, volnočasový klub v přilehlém společenském sálku
• Možnost přístupu na internet
• Půjčování AV médií z fondu Městské knihovny Antonína Marka
• Půjčování deskových her

Informační služby jsou bezplatné - doplňkové služby (kopírování, tisk, scanování, prodej informačních tisků …) jsou poskytovány za ceny dle platného ceníku ICM.

Údaje o zřizovateli:

Adresa: Městská knihovna Antonína Marka Turnov
MKAMT
Jeronýmova 517
51101 Turnov 1
Telefon: 481313092
Fax: 481312962
E-mail: info@knihovna.turnov.cz
Web: http://www.knihovna.turnov.cz/
IČO:    00498858
Členství:    Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, SKAT