Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Zástupci AICM ČR se zúčastnili vrcholného jednání slovenského ZIPCEM
24.03.2016, Vlastimil Kopeček
V pátek 11. března 2016 se v rekreační středisku GO Klačno nedaleko slovenské Prievidzi uskutečnilo valné shromáždění „Združenia informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike“ (ZIPCEM). Tohoto jednání se na pozvání slovenských kolegů zúčastnil také minitým partnerské Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice (AICM ČR), vedený jejím předsedou Mgr. Zdeňkem Krejsou.
Program valného shromáždění byl poměrně náročný, neboť čítal téměř dvacet jednacích bodů. Mezi nejdůležitější projednávaná témata patřila například tvorba interní koncepce rozvoje informací pro mládeže ve Slovenské republice, návrh změn ve způsobech vzniku a zániku členství v ZIPCEM a změny v přístupové smlouvě, rozšíření základního portfolia obsahových činností ZIPCEM, spolupráce se státními orgány a orgány samosprávy či vyhodnocení výsledků hlavní etapy participativního projektu „Za jedno lano“.
Součástí programu jednání byly také možnosti další vzájemné spolupráce ZIPCEM a AICM ČR. ZIPCEM se letos bude podílet minimálně na dvou projektech AICM ČR a rýsuje se spolupráce na projektu třetím.
Výroční jednání ZIPCEM pak bylo zakončeno páteční podvečerní společnou návštěvou koncertu známého slovenského souboru Lúčnica.